تحقیق کاربرد پلیمر در صنعت راهسازی

امروزه صنعت راهسازی یکی از مهمترین شاخه های مهندسی می‌باشد که به سرعت در حال رشد است. گسترش سریع شبکه راهها، افزایش ترافیک و بار محوری ناشی از آن، همچنین افزایش تقاضا برای بهبود کیفیت خدمات، سبب تلاش بیشتر مهندسان به منظور بالا بردن کیفیت راهها و نگهداری آنها گشته است.تا اوایل قرن بیستم جاده ها عمدتا خاکی بودند و راههای داخل شهری سنگفرش می‌شدند، امروزه، با پیشرفت تکنولوژی به روسازی راه بسیار اهمیت داده می‌شود.در این میان مناسبترین ماده ای که برای روسازی راه به کار می‌رود، آسفالت است. زیرا از مواد دیگری ارزانتر است، در برابر تغییرات شرایط جوی پایدار می‌باشد، خاصیت ارتجاعی دارد، به فراوانی و در همه جا  در دسترس است و می‌توان آن را (با اصلاحات لازم) در هر آب و هوایی به کار برد.

تا چندین دهه قبل آسفالت به صورت معمول خود (مخلوطی از قیر و سنگدانه) به کار می‌رفت. 

فهرست تحقیق کاربرد پلیمر در صنعت راهسازی

 •    مقدمه 
 •    بهبود خواص قیر با اضافه کردن پلیمر              
 •    مواردی از کاربرد آسفالت پلیمری    
 •    مشکلات استفاده از قیر پلیمری      
 •    استفاده از پلیمرها در تسلیح آسفالت             
 •    چگونه مشهای انعطاف پذیر از ترک خوردن آسفالت جلوگیری می‌کنند؟      
 •    مشخصات فیزیکی مشهای تسیلح  
 •    موارد استفاده    
 •    نحوه استفاده از مشهای تسلیح        
 •    نتیجه گیری           
 •    مراجع     
 •    پی نویس 
 •    ژوتکستایل              
 •    مقدمه   
 •    کاربرد ژئوتکستایلها در جداسازی لایه های خاک (separation)      
 •    کاربرد ژئوتکستایلها در تسلیح خاک    
 •    تسلیح دیوارهای حائل به وسیله ژئوتکستایل  
 •    پایداری شیروانیهای خاکی توسط ژئوتکستایل                
 •    تسیلح جاده ها به وسیله ژئوتکستایل             
 •    افزایش شیب مجاز شیروانیها            
 •    پایداری شیروانیهای خاکی بوسیله ژئوتکستایل              
 •    کاربرد ژئوتکستایلها به عنوان فیلتر    
 •    کاربرد به عنوان قالب انعطاف پذیر     
 •    کاربرد ژئوتکستایلها به عنوان زهکشی   

 

انتخاب های دیگر شما ...