مقاله کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر با استفاده از پروتکل MAC

پایان نامه ترجمه شده کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر با استفاده از پروتکل MAC فایل زبان اصلی به همراه ترجمه word

چکیده پایان نامه ارشد کاهش مصرف انرژی با پروتکل MAC

هزینه کم شبکه های حسگر توانایی آرایه حسگر بزرگ در شرایط گوناگون که قادر به انجام هر دو کارهای نظامی و غیر نظامی است را فراهم می کند .این فناوری متشکل از برخی از دستگاه های الکترونیکی است که برای اجرای موفق این سیستم کار می کنند و تمام آن ها مصرف انرژی با مقدار کمی دارند . این رقابتی برای به حداکثر رساندن قابلیت پردازش و ذخایر انرژی گره های حسگر بی سیم می باشد در حالی که همچنین امنیت آن ها در برابر حمله کنندگان را فراهم کند . بنابراین ، در نهایت ما تصمیم گرفتیم که بر روی پیدا کردن راه حل بهینه برای کنترل توان و مصرف انرژی کار کنیم . چندین راه برای کاهش مصرف انرژی وجود دارد و پروتکل MAC یکی از آنهاست . بنابراین ما پروتکل MAC حسگر را برای کاهش مصرف انرژی شرح داده ایم .

پیشنهاد می شود: دانلود مقاله ترجمه شده کنترل خطا در شبکه های حسگر بی سیم با چشم انداز کنترل فرآیند

فهرست مقاله ترجمه شده کاهش مصرف انرژی با پروتکل MAC

چکیده

مقدمه

روش کار

شناسایی مسئله

کار مرتبط

راه حل پیشنهادی

پروتکل چند دسترسه توان آگاه ( PAMAS )

S-MACحسگر ( S-MAC )

پروتکل T-MAC

مدل صف بندی برای S-MAC

تاخیر زمان خواب

تاخیر زمان مجموع

ارزیابی عملکرد

شبیه سازی محیط

پارامترهای شبیه سازی

نتیجه گیری و کار بعدی

منابع

پیشنهاد می شود: مقاله ترجمه شده تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه و کدهای تصحیح خطا در شبکه سنسور بی سیم 

نتیجه گیری پایان نامه

این اولین پروتکل برای استفاده برنامه خواب / فعال می باشد . کاهش عمده ای در مصرف انرژی را ارئه می کند و بر مشکل زمان تاخیر غلبه می کند . ما تاثیر عملکرد خواب در پروتکل MAC حسگر را با تجزیه و تحلیل صف بندی و شبیه سازی تعیین کردیم . نتایج ما در ارتباط بودن زمان تاخیر و مصرف انرژی تحت چرخه های کاری و برای نسبت های ورودی بسته های مختلف را نشان می دهد . به عنوان کار بعدی ، قصد داریم به مطالعه اثرات عملکرد خواب بر روی گره هایی که نقش های مختلفی در شبکه بازی می کنند بپردازیم مانند گره های عادی , دروازه ، سر خوشه . غیره .

با دانلود پایان نامه آماده کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر با پروتکل MAC به فایل pdf زبان اصلی و ترجمه فارسی word دسترسی دارید. این پایان نامه مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار و شبکه مناسب می باشد.

انتخاب های دیگر شما ...