دانلود رایگان مقاله شکاف دیجیتالی

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان می باشد . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از ۳۷۳ نفر از دانشجویان مقاطع کارشناس ی وکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساری بود که در رشته ها ی علوم انسا نی، فن ی و مهندس ی و علوم پزشکی تحصیل می کردند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها دو پرسش نامه بود، که پرسش نامه اول جهت اندازه گیری شکاف دیجیتالی و پرسش نامه دوم به منظور بررسی میزان اضطراب رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت.

فهرست شکاف دیجیتالی

  • واژگان کلیدی
  • مقدمه
  • روشهای پژوهشی
  • یافته های آماری شکاف دیجیتالی
  • فرضیه ها
  • بحث و نتیجه گیری
  • منابع

 

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از دانلود رایگان مقاله شکاف دیجیتالی استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه