پایان نامه تقویت ایستگاه های انتقال گاز

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

پایان نامه تقویت ایستگاه های انتقال گاز مناسب برای پایان نامه ارشد شیمی و پتروشیمی

در اولین ایستگاه های انتقال گاز ، جهت صادرات گاز از ایران به شوروی، هزینه لوله کشی و تقویت فشار به همراه هزینه احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک، توسط صادرات گاز به این کشور پرداخت گردید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، این خط لوله برای انتقال گاز به مناطق غربی و مصارف داخلی به کار گرفته شده است.

[alert type=”info”]با توجه به اینکه درصد بالایی از مصرف گاز در کشور ما مربوط به مصارف خانگی و صنعتی از قبیل نیروگاه ها و صنایع فولاد می باشد و در سالهای اخیر قسمتی از گاز کشور به همسایگان ایران از جمله ترکیه صادر می شود، لازم است گاز تولیدی به مناطق مصرف ارسال گردد.[/alert]

تاریخچه خط لوله گاز در ایران

نخستین خط لوله سراسری گاز به طول ۱۱۰۰km ، و ظرفیت ۴۶ میلیون مترمکعب در روز، به همین منظور احداث شد تا گاز پالایشگاه بیدبلند را به آستارا در مرز شوروی سابق برساند.

خط لوله دوم سراسری گاز به طول ۱۸۰۰km و ظرفیت ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز ، پالایشگاه کنگان به خطوط قزوین جهت مصرف منتقل می گردد.

خط لوله سوم سراسری گاز، به طول ۸۷۰km و ظرفیت ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز، از فازهای ۱ تا ۵ پارس جنوبی و پالایشگاه گاز پارسیان تغذیه نموده و پس از عبور از استان های فارس و اصفهان به شهرهای ساوه و قزوین می رسد و در آینده به خطوط صادراتی آستارا متصل می گردد.

در حال حاضر طول کل خطوط سراسری ایستگاه های انتقال گاز به ۲۶۰۰۰km رسیده است و برنامه ریزی برای توسعه تا ۱۰ خط سراسری در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.

فهرست پایان نامه تقویت ایستگاه های انتقال گاز

 • مقدمه
 • ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 • ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
 • ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺎز
 • ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎز ﮐﺸﻮر

فصل اول – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه های تقویت گاز

 • اﺗﺼﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺮاﺳﺮی
 • ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه
 • ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر
 • ﻣﺤﻮﻃﻪ pig launcher, receiver
 • ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز
 • ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ

فصل دوم – فرآیند خط لوله گاز

 • ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﺳﺮاﺳﺮی ایستگاه های اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه های ﺗﻘﻮﯾﺖ فشار
 • ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺠﺎورت اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻄﻮط
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 • ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا و ﮔﺎزدار ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 • ﻫﻮازداﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز

فصل سوم  – ایستگاه تقویت فشار

 • اجزای اصلی ایستگاه
 • توربو کمپرسورها
 • خنک کننده گاز
 • اجزای کمکی ایستگاه
 • سیستم تامین هوای ابزار دقیق ایستگاه
 • مرکز تقلیل فشار
 • سیستم گرم کننده گاز
 • برق ایستگاه
 • سیستم مدیریت توان و مولد اضطراری
 • مولد برق اضطراری
 • سیستم حفاظت از اتاق مولد
 • سیستم تولید توان بدون قطعی (UPS)
 • شبکه تخلیه هیدروکربن های مایع

فصل چهارم – توربین

 • مبانی اولیه توربین گاز
 • اصول عملکرد توربین
 • ساختار توربین گاز
 • توربین های گازی در ایستگاههای تقویت فشار
 • راه اندازی توربین گازی ایستگاه
 • کمپرسور هوای توربین گازی
 • سیستم گاز سوخت توربین
 • سیستم احتراق با خاصیت نشر امواج در سطح پایین
 • سیستم روغن کاری و روانکاری
 • سیستم تهویه
 • سیستم هوای آب بندی و خنک کاری
 • هوای اگزوز

فصل پنجم – کمپرسورها

 • انواع کمپرسور
 • کاربردهای کمپرسور
 • مکانیزم های ایجاد فشار در انواع کمپرسور
 • کمپرسور سانتافیوژ
 • کمپرسور رفت و برگشتی
 • کمپرسور پیچشی
 • کمپرسورهای گاز ایستگاه و اجزای آنها
 • سیستم روغن کاری
 • پدیده سرج

فصل ششم – سیستم های حفاظتی

 • سیستم های گازیاب و آتش یاب
 • تشخیص دهنده گاز
 • عملکرد سیستم
 • سیستم اطفاء حریق
 • عملکرد سیستم اطفاء حریق
 • سیستم فشارزدایی و تخلیه گاز

فصل هفتم – کنترل و بهره برداری

 • کنترل توربوکمپرسورها
 • راه اندازی و توقف توربین
 • تدابیر عمومی ایمنی در ایستگاه های انتقال گاز
 • نکات ایمنی در کار با توربو کمپرسورها
 • تحلیل خط انتقال
 • واحد کنترل مرکزی
 • بهره برداری

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه رایگان زیر را دنبال کنید:

پایان نامه افزایش کارآیی بارگیری ژنراتور توربین گازی

پایان نامه طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

پایان نامه رفتار سازه های فولادی سرد در مقابل خمش و اتلاف انرژی

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه تقویت ایستگاه های انتقال گاز استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

تقویت ایستگاه های انتقال گاز
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه