دسته بندی: مهندسی نفت و پتروشیمی

مهندسی نفت و پتروشیمی

مقاله شیمی و نانو تکنولوژی

در دو دهه اخیر، پیشرفتهای تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی

مهندسی نفت و پتروشیمی

جزوه مهندسی مخزن 1

درس مهندسی مخزن از دروس رشته مهندسی نفت و پتروشیمی می باشد. جزوه مهندسی مخزن 1 استاد علی زاده ،

ورود

حساب کاربری ندارید؟