جزوه مدیریت فناوری

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

جزوه درس مدیریت فناوری استاد آرمانی مهر 17 صفحه در قالب pdf

تعیین اهداف کلان،اهداف میانی، و راهبردها در مدیریت فناوری

یکی از اساسی ترین مسئولیت هاي یک مدیر فناوري اطلاعات تعیین اهداف کلان،اهداف میانی و راهبردها است. یک هدف کلان یا بلند مدت در فناوري اطلاعات اصطلاحی است براي بیان فعالیتهاي گسترده اي که یک سازمان فناوري اطلاعات میخواهد در مدت زمانی طولانی- معمولاً بین 2 تا 3 سال – به انجام برساند.این اهداف ممکن است در بردارنده یک تغییر در شیوه استفاده از فناوري براي رسیدن به اهداف تجاري شرکت باشد؛ مثل بررسی لزوم و کاربرد ابزارهاي بی سیم براي بخشفروش یک شرکت.

یک هدف میانی فناوري اطلاعات مدت زمانی کوتاه تر

معمولاً حدود یک سال دارد.اهداف میانی نسبت به اهداف کلان بسیار راحت تر و دقیق تر قابل تعیین و سنجش هستند.به عنوان مثال عملیات پیاده سازي هر تعداد سیستم کاربردي، در یک مدت زمان مقرر،یک هدف میانی بسیار معمول سالیانه فناوري اطلاعات است.کاهش هزینه ها در حوزه هاي معین، بهبود قابلیت دسترسی، و افزایش تعداد مشکلات حل شده در یک مرکز پشتیبانی فناوري اطلاعات،مثالهاي خوب دیگري در این مورد هستند.اهداف میانی باید سنجش پذیر باشند؛ به صورت دوره اي بازبینی شوند؛ و هر وقت لازم بود مورد تجدید نظر قرار بگیرند.معمولاً مدیران پیش از آغاز هر سال مالی جدید،اهداف کلان و میانی را در جلسات برنامه ریزي مطرح می کنند.

[alert type=”info”]گاهی اوقات مدیران اجرایی مزایا و ترفیع هر شخص را در گرو عملکرد او در تحقق اهداف میانی می گذارند.[/alert]

همسو سازي اهداف فناوري اطلاعات با اهداف تجاري

یکی از خصوصیاتی که به خوبی ارزش یک واحد فناوري اطلاعات را براي یک شرکت نشان می دهد،میزان هماهنگ و همسو بودن اهداف فناوري اطلاعات با اهداف تجاري کل مجموعه شرکت است،دلایل متعددي وجود دارد که نشان می دهد چرا یک واحد فناوري اطلاعات باید این مورد را در نظر بگیرد.

1- این کار کمک می کند – اگر نگوییم بی شک باعث می شود – که فناوري اطلاعات جهت گیري هاي،اولویت ها ، و محدودیت هاي هر یک از واحدهاي تجاري و حتی کل شرکت را بهتر درك کند.این درك ،مدیران فناوري اطلاعات را قادر می سازد که پروژهاي خود را بهتر با اهداف مورد نظر شرکت هماهنگ کنند.
2- وقتی یک واحد تجاري اطمینان یافت که فناوري اطلاعات شرایطش را درك می کند، احتمالاً بیشتر روي پروژهاي فناوري اطلاعات که خارج از حیطه کاري خودش است- مثل ارتقاي زیر ساخت ها – سرمایه گذاري می کند و توجه و همکاري نشان می دهد.

3- همسو سازي اهداف فناوري اطلاعات و اهداف تجاري می تواند از به تعویق افتادن و حتی لغو شدن بعضی پروژه هاي فناوري ازلاعات جلگیري
کند.

فهرست جزوه مدیرین فناوری اطلاعات

فصل اول: مدیریت راهبردی

فصل دوم:مدیریت روابط با مشتری

فصل سوم:مدیریت دارایی

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

جزوه طراحی سیستم های دیجیتالی

دانلود جزوه فناوری اطلاعات پیشرفته

مقاله روش های تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از جزوه مدیریت فناوری استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه