پروژه معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

 فهرست پروژه معماری بیمارستان

 • قسمت بندی و تعین محدوده
 • انواع بیمارستانها
 • بیمارستانهای دانشگاهی
 • مفهوم طرح ریزی
 • راهروها
 • درها
 • پله ها
 • آسانسور ها
 • مسیریابی
 • اتاقهای جراحی اصلی
 • اتاق بیهوشی
 • اتاق ترخیص بیهوشی
 • اتاق شستشو
 • اتاق اشیاء استریل
 • اتاق تجهیزات
 • اتاق گچ گیری
 • فعالیتهای جانبی
 • اتاق پرستارها
 • اتاق گزارشات
 • داروخانه
 • اتاق نظافت
 • آبریزگاه
 • ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری
 • رعایت نکات ایمنی در جراحی
 • استریل‌سازی مرکزی
 •  بخش مراقبتهای ویژه
 •  بخش‌های مراقبت
 •  دپارتمانهای مراقبت

انتخاب های دیگر شما ...