خانه / رشته بازاریابی / دانلود پایان نامه صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

دانلود پایان نامه صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

تجربه پیشین خرید، صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین – مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

در این پژوهش با عنوان “تاثیر تجربه مشتری قبل از خرید آنلاین، گرایشات صرفه جویی در زمان و هزینه بر تمایلات دریافت خدمات آنلاین با نقش میانجی نگرش دریافت خدمات آنلاین تلاش شده است با توجه به امکانات موجود و مطالعات صورت پذیرفته، به بررسی تاثیر تجربه پیشین خرید، صرفه جویی زمان و هزینه بر تمایل به سمت خرید آنلاین بپردازد و با توجه به نتایج به دست آمده، راهکارهای مناسب جهت رسیدن به این مهم را ارائه کند.

روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی انجام شده است.

جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان هستند. تعداد نمونه ها ۱۵۰ نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است.

نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که تجربه قبل از استفاده آنلاین بر نگرش به سمت دریافت خدمات آنلاین تاثیر دارد.

گرایشات صرفه جویی درزمان بر نگرش به سمت دریافت خدمات آنلاین تاثیر دارد. گرایشات صرفه جویی در هزینه بر نگرش به سمت دریافت خدمات آنلاین تاثیر دارد. همچنین نگرش به سمت دریافت خدمات آنلاین نیز بر تمایلات رفتاری به سمت دریافت خدمات آنلاین تاثیر دارد.

 

واژه های کلیدی : تجربه خرید – خرید آنلاین – شرکت هواپیمایی ماهان – نگرش به سمت دریافت خدمات آنلاین – گرایشات صرفه جویی در هزینه – گرایشات صرفه جویی در زمان – تمایلات رفتاری به سمت دریافت خدمات آنلاین – رفتار خرید

صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

 

فهرست صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

فصل اول – کلیات تحقیق

فصل دوم – ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

فصل چهارم – یافته های پژوهش

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

 

دانلود پایان نامه صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین
قیمت : 0 تومان
فرمت فایل : Pdf
تعداد صفحه : 98
حجم فایل : 4.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *