پکیج 280 مقاله رشته حقوق با فرمت word

این پکیج شامل آرشیو مقالات رشته حقوق با فرمت word بوده که طی سالها توسط سایت جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج مقالات رشته حقوق با فرمت word

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اسلام و حقوق بشر

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

انسانیت و جرائم علیه آن

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

جهانی شدن، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

حقوق‌ بشر و تنوع فرهنگی

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

دین و حقوق بشر

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

ساختارهای مدنی اسلام

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

شکنجه

شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

مبانى فلسفى حقوق بشر

مبانی توجیهی – اخلاقی حقوق بشر معاصر

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

ملل متحد و آرمان بشریت

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

استفاده از نقشه‌هایGIS-READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری

بیمه

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

حقوق و مدیریت ثبت اختراع

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

داوری در قراردادهای بیمه

شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

از آستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل

پزشکی و قانون

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است

سخنی کوتاه در حقوق بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام

طب قانونی – مسائل پزشکی قانونی مربوط به غرق در آب

طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیرات

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

تضمین کالا در تجارت بین الملل – بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و

چک امانی

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

حقوق تجارت الکترونیک ۱

حقوق تجارت الکترونیک ۲

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

معرفی شرکت تجاری

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

آشنایی با نظام قضایی آلمان

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپابحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

تدلیس – مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

کارگران خارجی

کانون تربیت با کارایکشا شوروی

گرایشهایی نو در جرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وکالت آزاد

وکالت دادگستری در ترکیه

وکالت دادگستری در فرانسه

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اتحاد و اختلاف فقها در ثبوت رؤیت هلال

آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

انسانیت و جرائم علیه آن

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

آیا ارتداد کیفر

آیا طبیب ضامن است

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی

بحثی در قسامه

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

ررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

پیوند عضو پس از قصاص

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

تعریف اخلاق و حقوق جزا

توصیف جرم

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

جرایم مبهم بزه های نا معین

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم جاسوسی

جرم سیاسی

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

حالت خطرناک

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

حقوق جزاء و جرم شناسىحقوق جزای عمومی اسلامحمایت کیفری محیط زیست

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

دایره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

دفاع مشروع

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

رابطه بین جهانگردی و جرم

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

رشد عقلانی و حقوق جنایی

روانشناختی انگیزه

روان‌شناسی کیفری

زندان وعلوم مربوط بزندانها

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

شکنجه و مجازات

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

عدم برابری دیه بین زن و مرد

فهرست مطالب شکنجه و عذاب

قاعده تحذیر – نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

قانون جزایی و انتظارات عمومی

قتل در فراش

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

قصاص حق انحلالى یا مجموعى

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

کلاهبرداری رایانه ای

کیفیت تحقیقات در دادسرا

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

مجازات

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

ملاک برای مجازات های کیفری

وقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

میقات جحفه

نقشه‌برداری جرم

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

نواقض زندانها

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشخاص حقیقی

اصول مجلس شوراى اسلامى

اهلیت

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

آیین دادرسی کیفری

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

بررسی حقوق زن در اسلام

پزشکی قانونی

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

تعادل قوا سه گانه

جرایم سازمان یافته

جزوه حقوق تجارت

چک ، سفته و ظهر نویسی

چک

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

حقوق زن و مرد در جامعه

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق مدنی – کامل

حقوق و تکالیف جهانگردان در ایرانسازمان قضایی

سببهای تشدید مجازات

سفته

سیر تحول تاریخچه زندانها

شرایط اساسی قرارادادها

شهر سازی و حقوق شهروندی

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها

قانون مدنی

قانون اساسی افغانستان

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

قضاوت در اسلام

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص

قوه قضاییه در یک نگاه

ماهیت حقوقی خسارت

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

مفهوم عدالت در حقوق

ممنوعیت حجاب در فرانسه

کلیه مقالات بالا به صورت یکجا قابل دانلود است

پایان نامه های مرتبط