مقاله انواع آنتن ها

مناسب برای رشته های : مهندسی برق و الکترونیک،مهندسی کامپیوتر
نوع فایل : مقاله
فرمت فایل : WORD
تعداد صفحات : 96
حجم فایل : 3.9Mb
زبان فایل : فارسی
فرستنده : وب سایت جزوه
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای

سـرمـایه گـذاری شما : تومان۲۰۰۰۰

با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و مهندسین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند.

امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این مقاله از ۵ فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است. در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها ، انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند . در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم مورد بحث قرار می گیرند . فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود .

فهرست مقاله انواع آنتن ها                                         

 • پیشگفتار                                                                                              

فصل اول – طرح تحقیق                                          

 • تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                       
 • اهمیت انجام تحقیق                                                                                 
 • اهداف کلی تحقیق                                                                                     
 • هدف های ویژه  تحقیق                                                                                
 • روش انجام تحقیق                                                                                     

فصل دوم – مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                         

انواع آنتن ها از نظر کاربرد:                                                                        

 •  آنتن هرتز                                                                                          
 •  آنتن مارکنی                                                                                         
 •  آنتن شلاقی                                                                                                   
 •  آنتن لوزی ( روبیک)                                                                               
 •  آنتن V معکوس                                                                                    
 •  آنتن ماکروویو                                                                                       
 •  آنتن آستینی                                                                                                 
 •  آنتن حلزونی                                                                                        
 •  آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                                 
 •  پارامترهای آنتن:                                                                                   
 • نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                             
 • دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                          
 • نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                               
 • نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                 
 • نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                                    
 • جهت دهندگی آنتن ها                                                                                
 • پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                  
 • شعاع های فرعی آنتن ها                                                                                        
 • مقاومت پرتو افکنی  آنتن                                                                                       
 • امپدانس ورودی آنتن                                                                                   
 • سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                   
 • طول موثر آنتن                                                                                         
 • پهنای نوار فرکانس آنتن ها                                                                            
 • پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   
 • پلاریزاسیون خطی                                                                                      
 • پلاریزاسیون دایره ای                                                                                                                                                                                   
 • پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   
 • ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                            
 • اندازه آنتن                                                                                               
 • نصب آنتن ها                                                                                           
 • خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                       
 • رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                               
 • محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                    

فصل سوم  – شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                    

 • سخت افزار شبکه                                                                                   
 • شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                                 
 • شبکه های همتا به همتا (peer to peer network)                                     
 • شبکه های شخصی (personal area network)                                         
 • شبکه های محلی (local area network)                                                 
 • شبکه شهری(Mtropolitan  Area Network)                                                   
 • شبکه گسترده (Wide Area Network)                                        
 • شبکه بی سیم (wireless network)                                                      
 • شبکه شبکه ها (internetwork)                                                            
 • نرم افزار شبکه                                                                                      
 • لایه فیزیکی (Physical layer)                                                              
 • زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال ( MAC)                                      
 • لایه شبکه                                                                               
 • لایه انتقال(Transport layer)                                                              
 • لایه کاربرد (Application layer)                                                          
 • شبکه های محلی بی سیم                                                   
 • ﭘشته ﭘروتکل                                                                                 
 • شبکه های بی سیم باند گسترده                                                                                                                                                  

پیشنهاد می شود : پایان نامه اکولایزر صوتی

فصل چهارم  – آنتن های هوشمند                                      

 • آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        
 • تداخل هم کانال                                                                                        
 • اثرات محوشدگی                                                                                                 
 • جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                   
 • مدلهای کانال                                                                     
 • مدل لی Lee s Model                                                                   
 • A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
 • Spread scatterers                                                                               
 • مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                               
 • مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)                  
 • Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
 • (GWSSUS)model                                                                               
 • مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                                  
 • مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying vector channel model)
 • مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                   
 • مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                
 • آرایه های هوشمند آنتن و بهره های مختلف                                               
 • انواع آنتن های هوشمند                                                                               
 • ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                                  
 • راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                           
 • پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                            
 • الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                          
 • ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                  
 • ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                                                                                                                                         
 • آنتن های آرایه فازی                                                                                                     
 • انواع آرایه ها                                                                                 
 • آرایه های خطی (Linear Array)                                                       
 • آرایه های مسطح (Planar Array)                                                       
 • ویژگی های آرایه فازی                                                                       
 • تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                                                                                                                                              

فصل پنجم -نتیجه و ﭘیشنهاد