دسته بندی: نساجی

پایان نامه سیستم ریسندگی
نساجی

پایان نامه سیستم ریسندگی

برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه ،از سیستم ریسندگی رینگ استفاده می شود. با افزایش تقاضا موانعی بر

ورود

حساب کاربری ندارید؟