تمام مطالب برچسب : معامله غیر مشروع
مقاله در مورد چک و سفته و ظهرنویسی

مقاله در مورد چک و سفته و ظهرنویسی

مقاله در مورد چک و سفته بر اساس قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید. در این مقاله در مورد چک و سفته به این فرایند و سفته و ظهرنویسی و قوانین استفاده از آنها پرداخته می شود. در فرآیند چک سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد. صادر کننده چک در زمان مندرج […]