تمام مطالب برچسب : دیفرانسیل تابع
کتاب ریاضی عمومی کارشناسی ارشد مدرسان شریف

کتاب ریاضی عمومی کارشناسی ارشد مدرسان شریف

کتاب ریاضی عمومی ارشد مدرسان شریف ۲۰۰۰ پرسش چهارگزینه ای شامل ۱۳۰۰ مسئله حل شده و ۷۰۰ مسئله با پاسخ کلیدی ارائه مطالب به روش های کاملا خلاصه، ساده و فرمول بندی شده ارائه روش های سریع و کوتاه جهت تعیین جواب ها ارائه ۱۰ آزمون خودسنجی جهت آمادگی هرچه بهتر دانشجویان قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان کتاب مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم مولف: حسین نامی – علیرضا عشقی فهرست کتاب ریاضی عمومی ارشد مدرسان شریف فصل اول – تابع محاسبه دامنه توابع انواع تابع قدر مطلق توابع یک به یک ترکیب دو تابع تابع جزء صحیح  توابع زوج یا فرد توابع وارون مثلثاتی توابع هیپربولیک توابع متناوب برد تابع جدول نمودار توابع مهم […]