تمام مطالب برچسب : دانلود جزوه دانشجویی
کتاب تحلیل سازه نوریس مباحث بنیادی

کتاب تحلیل سازه نوریس مباحث بنیادی

کتاب تحلیل سازه نوریس و جان نلسون ویلبر مباحث بنیادی  کتاب تحلیل سازه نوریس از سری کتابهای مشهور در دنیاست که مباحث بنیادی را در این زمینه پوشش می دهد و در دانشگاه های دنیا تدریس می گردد. بدون شک قدمت طراحی و ایجاد و تحلیل سازه ها، برابر عمر بشر در این سیاره است، زیرا آنچه از ابتدا در این سیاره برای بشر وجود داشته بندرت با نیاز و سلیقه او هماهنگی داشته است. در مهندسی راه، مهندس سازه در خدمت مهندس ترابری، مهندس هیدرولیک و یا مهندس تاسیسات انجام خدمت می کند تا این که سازه های مورد نیاز جهت پروژه آنها را تامین نماید. در مهندسی ساختمان، مهندس سازه یکی از همکاران نزدیک مهندس معمار می باشد […]