تمام مطالب برچسب : خطرات شبکه های اینترنتی
مقاله امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

مقاله امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

اینترنت یک شبکه عظیم اطلاع رسانی و یک بانک وسیع اطلاعاتی است که در آینده نزدیک دسترسی به آن برای تک تک افراد ممکن خواهد شد. کارشناسان ارتباطات، بهره گیری از یک شبکه را یک ضرورت در عصر اطلاعات می دانند. این شبکه که از هزاران شبکه کوچکتر تشکیل شده، فارغ از مرزهای جغرافیایی، سراسر نقاط جهان در این شبکه گسترده به یکدیگر متصل شده اند که اطلاعات بی شماری را در تمامی زمینه ها از هر سنخ و نوعی به اشتراک گذاشته اند.گفته می شود نزدیک به یکصد میلیارد صفحه اطلاعات با موضوعات گوناگون ازسوی افراد حقیقی و حقوقی روی این شبکه قرار داده شده است. این اطلاعات به سرعت تمام در بزرگراههای اطلاعاتی بین کاربران رد و بدل […]