تمام مطالب برچسب : حفظ صحت اطلاعات integrity
مقاله امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

مقاله امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه های بیسیم

اینترنت یک شبکه عظیم اطلاع رسانی و یک بانک وسیع اطلاعاتی است که در آینده نزدیک دسترسی به آن برای تک تک افراد ممکن خواهد شد. کارشناسان ارتباطات، بهره گیری از یک شبکه را یک ضرورت در عصر اطلاعات می دانند. این شبکه که از هزاران شبکه کوچکتر تشکیل شده، فارغ از مرزهای جغرافیایی، سراسر نقاط جهان در این شبکه گسترده به یکدیگر متصل شده اند که اطلاعات بی شماری را در تمامی زمینه ها از هر سنخ و نوعی به اشتراک گذاشته اند.گفته می شود نزدیک به یکصد میلیارد صفحه اطلاعات با موضوعات گوناگون ازسوی افراد حقیقی و حقوقی روی این شبکه قرار داده شده است. این اطلاعات به سرعت تمام در بزرگراههای اطلاعاتی بین کاربران رد و بدل […]