تمام مطالب برچسب : جزوات برق صنعتی
جزوه ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعتی

جزوه ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعتی

جزوه ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعتی رشته برق دانشگاه فردوسی مشهد این جزوه شامل ۶ فصل می باشد فهرست جزوه ابزار دقیق تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها ترانسدیوسرها مشخصه های ترانسدیوسر ترانسدیوسرهای موقعیت ترانسدیوسر تغییر مکان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی ) پتانسیو متر ها ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی اینکودرهای نوری اینکودر دیجیتالی خطی سینکرو و ریزالور ( Force transducers) ترانسدیوسرهای نیرو تنشstress و کشش strain  مدار پل وتستون سلول های بار Load cells ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers ترانسدیوسرهای سرعت ترانسدیوسرهای مایعات Fluid Transducers ترانسدیوسرهای فشار ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers ترانسدیوسرهای سطح مایعات […]