تمام مطالب برچسب : بی طرف بودن دادگاه
پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادسرای کیفری

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادسرای کیفری

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. دانلود رایگان پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادگاه های کیفری مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی را از وب سایت جزوه دریافت کنید. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در […]