تمام مطالب برچسب : آمادگی برای دفاع در دادگاه
پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادسرای کیفری

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادسرای کیفری

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. دانلود رایگان پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادگاه های کیفری مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی را از وب سایت جزوه دریافت کنید. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در […]