دانلود جزوه درس دینامیک‎

مقدمه جزوه درسی مکانیک : 

 درس دینامیک رشتۀ مکانیک از جمله درسهاي سخت بـراي دانشـجویان رشـته مکانیک به شمار میرود و چهار واحدي بودنِ این درس نیز، نشـاندهنـدهي همـین موضوع است. کتابهاي مرجع، با همهي ارزش و اعتباري که دارند، به دلیل حجمِ زیـاد و مسـائل تحلیلی و وقتگیر، و روان نبودنِ ترجمهي آنها، شاید براي تدریس در زمـان کوتـاه»یک ترم« چندان مناسب نباشند و بـه همـین دلایـل، اکثـر اسـتادان نیـز، تـرجیح میدهند که به جاي تدریس از روي کتاب، خودشان جزوه بگویند. مشکلی که در اینجا پیش میآید، این اسـت کـه دانشـجویان مجبورنـد تمـام وقـت کلاس را بـه نوشـتن جـزوه مشـغول باشـند؛

در نتیجـه در کـلاس، چیـزي متوجـه نمیشوند. بعداً نیز که میخواهند جزوه را بخوانند، به خاطر بدخطی و … بـا مشـکل مواجه میشوند. بهترین راه حل براي این مسائل، آن است که استادان و دانشجویانِ با انگیزه و توانـا،همت کنند و به صورت گروهی و با همکاري هم، نسبت به نوشتن جزوههایی با زبان ساده و مطالب مهم و پرکاربرد، اقدام نمایند. در نوشتن این جزوه، تلاش شده اسـت کـه مطالـب تـا حـد امکـان، دقیـق و بـدون غلط)تایپی و علمی( باشد؛ اما به هر حـال خواننـدگان بزرگـوار، اگـر اشـکالی در آن یافتند، امیدوارم بر بنده ببخشایند و همهي ما بتوانیم در راه پیشرفت دانش و کمک به بهبود تعلیم و تعلّم، گام برداریم

فهرست جزوه درسی دینامیک‎ :

 • حرکت مستقیم الخط
 • معادلات
 • نمودارها
 • حرکت منحنی الخط در صفحه
 • دستگاه مختصات مستطیلی
 • دستگاه مختصات عمودی و مماسی
 • دستگاه مختصات قطبی
 • حرکت منحنی الخط در فضا
 • دستگاه مختصات مستطیلی
 • دستگاه مختصات استوانه ای
 • دستگاه مختصات کروی
 • حرکت نسبی
 • حرکت ذرات مقی
 • سینتیک ذرات
 • قانون دوم (نیرو، جرم و شتاب)
 • حرکت مستقیم الخط
 • حرکت منحنی الخط
 • کار و انرژی
 • توان
 • انرژی پتانسیل
 • انرژی مکانیکی
 • ضربه و مومنتم (اندازه حرکت، تکانه)
 • مومنتم خطی
 • قانون دوم نیوتن به بیان مومنتم خطی
 • ضربه ی خطی
 • اصل بقای مومنتم خطی
 • مومنتم زاویهای
 • رابطه ی گشتاور و مومنتم
 • اصل ضربه- مومنتم زاویه ای
 • اصل بقای مومنتم زاویه ای
 • سینماتیک اجسام
 • صلب در صفحه
 • انواع حرکت جسم صلب در
 • صفحه
 • حرکت مطلق
 • سرعت نسبی
 • محور آنی بدون سرعت
 • شتاب نسبی
 • حرکت انتقالی
 • انتقال مستقیم الخط
 • انتقال منحنی الخط
 • حرکت دورانی حول محور ثابت
 • مرکز دوران روی جسم
 • مرکز دوران خارج از جسم
 • حرکت کلی
 • حرکت نسبت به مختصات دورانی
 • سینتیک اجسام
 • صلب در صفحه
 • معادلات عمومی حرکت
 • تحلیل سینتیکی اجسام صلب
 • بررسی انواع حرکت
 • حرکت انتقالی
 • حرکت دورانی
 • حرکت کلّی
 • کار و انرژی
 • انرژی جنبشی
 • حرکت انتقالی
 • حرکت دورانی
 • حرکت کلّی
 • تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی
 • تغییرات انرژی پتانسیل جنبشی

 در این درس با استفاده از آنالیز برداری به تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی و با استفاده از مفاهیم اولیه و اساسی حرکت مانند قوانین نیوتون به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات پرداخته می شود. در فصول اولیه حرکت ذرات بررسی می شود ودر فصول بعدی حرکت اجسام صلب مورد بررسی قرار می گیرد. پیش نیاز این درس ،درس استاتیک می باشد که به بررسی تعادل استاتیکی ذرات (شتاب و سرعت برابر صفر) می پردازد

درس دینامیک (رشتۀ مکانیک) از جمله درس های سخت برای دانشجویان رشتۀ مکانیک به شمار می رود و چهار واحدی بودنِ این درس نیز، نشان دهندۀ همین موضوع است. در نوشتن این جزوه، تلاش شده است که مطالب تا حدّ امکان، دقیق و بدون غلط (تایپی و علمی) باشد؛ امّا به هر حال خوانندگان بزرگوار، اگر اشکالی در آن یافتند، امیدوارم بر بنده ببخشایند و همه ی ما بتوانیم در راه پیشرفت دانش و کمک به بهبود تعلیم و تعلّم، گام بر داریم.

راهنمای دانلود فایل های پیوست شده:
 • لینک دانلود دانلود جزوه درس دینامیک‎ به صورت پی دی اف جهت دانلود آماده است.
 • شما میتوانید از طریق قسمت گزارش خرابی لینک به پشتیبان سایت خرابی لینک را اطلاع دهید
 • در صورتی که به هر دلیل موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید به ما اطلاع دهید.
برای دانلود دانلود جزوه درس دینامیک‎ باید در سایت حساب کاربری داشته باشید

پسورد فایل : پسورد ندارد

به دلیل ثبت درخواست های مکرر به اشتباه توسط کاربران ، برای ثبت گزارش خرابی لینک حتما باید در سایت لاگین باشید

نازنین طهماسب هستم ، تولید کننده محتوا و نویسنده وبسایت جزوه ، چند سالیه در حوزه وردپرس و مدیریت سایت های وردپرسی مشغول به کار هستم و در این بین مدیریت سایت های زیادی از جمله سایت جزوه را بر عهده داشتم

مایل هستیم نظر شما را درباره این محتوا بخوانیم ، منتظر نظر شما هستیم!! :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *