مقاله کامل پیرامون UML

در اولین گام تعدادی آبجکت های اساسی (انوع مختلف بلوک ها) را بسازید یا به دست آزمایشی آورید. اولین باری که شما این بلوک های ساختمانی را دارید, می‌توانید آنها را کنار هم گذاشته تا قصرتان را بسازید. به محض اینکه تعدادی آبجکت های اساسی در دنیای کامپیوتر ساختید یا به دست آورید می‌توانید به سادگی آنها را کنار هم بگذارید تا برنامه های جدید را ایجاد نمایید. یکی از امتیازات اساسی متد شی گرایی این است که می‌توانید یک بار component (اجزا) را ساخته و بارها و بارها از آنها استفاده کنید. درست مانند زمانی که می‌توانید یک بلاک ساختمانی را در یک قصر, یک خانه یا یک سفید فضایی دوباره استفاده کنید, می‌توانید از یک قطعه طرح یا کد شی گرایی در یک سیستم حسابداری, یک سیستم بازرگانی یا یک سیستم پردازش سفارش استفاده مجدد نمایید.

نمودار use case برخی از use case های موجود در سیستم مورد نظر شما برخی از عامل های موجود در سیستم شما و رابطه های بین تمامی اینها را مشخص می کند. Use case عملیات سطح بالایی است که سیستم مهیا می کند عامل هر چیز و یا هر کسی است که بر سیستمی که در حال ساخت است اثر می گذارد.

فهرست مقاله کامل پیرامون UML 

فصل  اول : مقدمه‌ای بر UML                                                     

 • مقدمه‌ای بر متد شی‌گرایی                                       
 • Encapsulation (نهان سازی)                            
 • Inheritance(وراثت)                                                  
 • Polymorphism(چند ریختی)                             
 • مدلسازی بصری (visual modeling)                             
 • نمودارهای UML                                                       
 • نمودارهای Use case                                       
 • نمودارهای Sequence                                      
 • نمودارهای Collaboration                                            
 • نمودارهای Class                                                        
 • نمودارهای حالت                                                        
 • نمودارهای اجزاء                                                        
 • نمودارهای Deployment                                              
 • مدل‌سازی بصری و پردازش تولید و توسعه نرم‌افزار                                
 • کار با Use case ها                                                      
 • افزودن عاملها                                                  
 • رابطه‌های Extend                                                      
 • نمودارهای Interaction                                               
 • نمودارهای Sequnce                                                   
 • نمودارهای Collaboration                                            
 • کار با کلاس                                                     
 • کار با بسته‌ها                                                  
 • تنظیم Visibility صفت                                                 
 • تنظیم محدودیتهای صفت                                             
 • یافتن عملیاتها   

فصل دوم : کار با Use case ها 

 • مشاهده شرکت کنندگان در یک Use case
 • ساختن Use case های Abstract (مجرد)
 • مشاهده رابطه های متعلق به یک Use case
 • افزودن عامل ها
 • رابطه های extend
 • نمودارهای interaction
 • کار با کلاس
 • نسبت دادن یک Stereotype به کلاس
 • کار با بسته‌ها
 • تنظیم visibility صفت
 • تنظیم محدودیتهای صفت
 • یافتن عملیاتها
 • تعریف qualifications عملیات
 • تعریف exeptions استثنائات عملیات

فصل  سوم : Rational Rose چیست؟                                              

 • Requirements object model                                                 
 • نصب Rose                                                       
 • بخشهای صفحه نمایش                                              
 • Browselمرورگر                                                          
 • Pocamentation windowپنجره مستند سازی                            
 • Toolbarنوار ابزار                                                        
 • Diagramwindowپنجره نمودار                                       
 • نماهای یک مدل Rose                                                  
 • نمای Use case                                                           
 • نمای منطقی (Logical view)                     
 • نمای Component                
 • نمای Deployment         
 • کاربرد برنامه Rotional Rose                         
 • What is EA?   
 • EA feutures      
 • Installation  
 • Starting the Application                                            
 • Keyboard shortcuts
 • Model management                                         
 • Using EA                                                       
 • CodeEngineering                                                      
 • What is UML                                                  
 • EA Role          
 •  مراجع و منابع

 

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !