پروژه شبیه سازی سیستم حمل و نقل ریلی

پروژه شبیه سازی سیستم حمل و نقل ریلی قطارهای مسافربری شرکت رجا مسیر اهواز – تهران شامل دو فایل در محیط پاورپوینت پیاده سازی در محیط برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۲۰۰۶

فایل های اجرایی و اصلی (قابل ویرایش)

این پروژه کامپیوتر ، پروژه ای بسیار کامل برای درس شبیه سازی کامپیوتری یا پروژه پایانی محسوب می شود که با توجه به پیاده سازی آن در محیط برنامه نویسی و ارائه جدول کامل قطار ها از زمان حرکت آنها از مبدا به مقصد، می تواند عنوان ارائه مناسبی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد باشد.

*این پروژه در هیچ سایت دیگری یافت نمی شود*

توضیحات کامل پروژه شبیه سازی سیستم حمل و نقل ریلی

بخش اول – تجزیه و تحلیل سیستم حمل و نقل ریلی

 • مشخص کردن نهاد ها ، ویژگی ها ، فعالیت ها ، مجموعه ها ، پیشامدها و آماره های سیستم
 • حالت های سیستم(وضعیت های مختلف سیستم)
 • فلوچارت پیشامد ها
 • جدول تولید اعداد تصادفی فعالیت ها
 • جدول زمان حرکت قطارها
 • جدول ظرفیت ایستگاه ها

بخش دوم – جدول شبیه سازی ترافیک ریلی مسیر اهواز – تهران از حرکت اولین قطار تا آخرین قطار

 • این جدول شامل ستون های زیر است:
 • نتایج شبیه سازی
 • پیشامدهای آتی FEL
 • مجموعه ها (بلوک های مشغول ، در سفر، قطارهای در ایستگاه)
 • حالت سیستم
 • زمان

بخش سوم – پیاده سازی ترافیک ریلی مسیر اهواز – تهران در محیط برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۲۰۰۶

در این قسمت شبیه سازی را در دوحالت :

۱-شبیه سازی در حالت عادی ۲-شبیه سازی با تخصیص رقم تصادفی

خواهیم داشت که با انتخاب هرکدام از اینها شبیه سازی شروع می شود.

با شروع شبیه سازی قطارها با توجه به زمان حرکت آنها، از ایستگاه مبداشروع به حرکت می کنند و در یک لیست بصورت همزمان حرکت آنها را به اطلاع می رساند و همچنین در لیست دیگری بلوک های مشغول و آزاد مشخص می گردند. در هر ایستگاه با توجه به زمان توفقی که به آنها داده ایم ، قطار توقف می کند.تا زمانی که به مقصد(تهران) برسد. در همان ابتدا قطارهایی نیز از سمت تهران به اهواز در حرکت هستند که آمار آنها را نیز مشاهده خواهیم کرد.

نتایج شبیه سازی سیستم حمل و نقل ریلی

در پایان شبیه سازی ، نتایج آنرا در جدولی در همان محیط پروژه با ستونهای زیر بدست آورده ایم:

نام قطار
تاخیر تعیین شده
زمان ورود به سیستم
زمان رسیدن به مقصد در حالت عادی
میزان تاخیر ایجاد شده
زمان رسیدن به مقصد با اعمال تاخیر
وضعیت تغییرات

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !