پایان نامه ارائه روشی برای معماری مبتنی بر سرویس

پایان نامه ارائه روشی برای معماری مبتنی بر سرویس

پایان نامه معماری سرویس گرا به سرعت به عنوان نخستین ائتلاف و راه حل معماری محیطهای محاسباتی ناهمگون و پیچیده معاصر پدیدار گشته است . SOA نیازمند این است که سازمانها مدلهای کسب و کار خود را ارزیابی کنند, به ایجاد تکنیکهای تحلیل و طراحی مبتنی بر سرویس بیاندیشند و طرحهای گسترش و پشتیبانی روابط مابین فروشنده , مشتری و شریک تجاری را ارزیابی کنند. طراحان نمی توانند انتظار مدیریت توسعه یک پروژه سرویس گرا را داشته باشند بدون اینکه به شیوه طراحی دقیق و متدولوژی توسعه تکیه داشته باشند . از آنجایی که متدولوژی توسعه مبتنی بر سرویس اهمیت حیاتی در توصیف  ,ساخت , پالایش و تطبیق فرایندهای کسب وکاری دارد که تغییرپذیری بالایی دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمی برای توسعه برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد , هدف این تحقیق ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس می باشد .

طراحی سرویس گرا روشی

در این تحقیق از تکنیکها و مباحث مطرح درSOA   استفاده شده و برای طراحی سرویس گرا روشی پیشنهاد می شود . تمرکز تحقیق بر روی فرایند طراحی می باشدکه اصول و تکنیکهای کافی برای مشخص کردن , ساخت و پالایش فرایندهای کسب وکاری که به سرعت دچار تغییر می شوند فراهم می کند . روش پیشنهای برای ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی انواع سرویس استفاده نموده و در کنار استفاده از سیستمهای موروثی در حمایت از استراتژیهای کوتاه مدت سازمانها  ,بر اساس اصول طراحی و اصول سرویس گرائی در راستای استراتژیهای بلند مدت عمل می کند تا در تامین اهداف تجاری و حمایت از فرایندهایی که به سرعت دچار تغییر می شوند مفید واقع شود . همچنین زمینه تعامل عاملهای مختلف فرایند که در سطح چندین سازمان گسترده شده اند فراهم می شود و با تحلیل تغییرپذیری, انعطاف پذیری سیستم در حمایت از نقاط متغیر فرایندها و تغییر در سیاستهای کسب و کار افزایش می یابد .  بدین منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهای مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتنی بر سرویس و اصول سرویس گرائی به تفصیل بررسی می گردد , سپس چرخه حیات معماری سرویس گرا و فاز تجزیه و تحلیل که مقدمه ای برای طراحی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با بیان اصول و الگوهای طراحی موجود , راهکار پیشنهادی با  نمونه پیاده سازی شده به صورت مشروح بیان می گردد .

فهرست پایان نامه معماری مبتنی بر سرویس

فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا

 • تعاریف اولیه
 • سبک معماری مبتنی بر سرویس
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • روش کار و تحقیق
 • مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری
 • توسعه مبتنی بر object
 • توسعه مبتنی بر مؤلفه
 • محاسبات توزیع یافته
 • معماری سرویس گرا
 • توسعه مبتنی بر سرویس
 • قابلیتهای معماری سرویس گرا
 • مؤلفه های SOA
 • اصول سرویس گرائی
 • سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی
 • لایه های سرویس 
 • لایه سرویس کاربردی
 • لایه سرویس تجاری
 • لایه سرویس همنوائی
 • سرویسهای Agnostic

فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس

 • چرخه حیات معماری سرویس گرا
 • استراتژیهای تحویل SOA
 • روش پایین به بالا
 • روش بالا به پایین
 • روش Meet In The Middle 
 • تحلیل سرویس گرا
 • اهداف تحلیل سرویس گرا
 • پروسه تحلیل سرویس گرا

فصل سوم : الگوها و اصول طراحی

 • نکات قابل توجه طراحی
 • مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه
 • طراحی برای قابلیت استفاده مجدد
 • طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس
 • اتصال و همبستگی
 • رهنمودهای عمومی
 • استانداردهای نامگذاری
 • طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد
 • تعیین متقاضیان مطرح سرویس
 • الگوهای طراحی و انواع معماری
 • الگوها
 • طراحی بنیادی

فصل چهارم : راهکار پیشنهادی

 • مرحله بازبینی لایه بندی سیستم SOA
 • فعالیت مروری بر استراتژیهای لایه بندی
 • فعالیت بازبینی لایه بندی فاز تحلیل
 • فعالیت معرفی لایه های تخصصی تر
 • لایه داده
 • لایه دسترسی سرویس
 • لایه تعامل
 • مرحله تحلیل تغییرپذیری
 • فعالیت شناسایی انواع تغییرپذیری
 • فعالیت مدلهای موجود برای تغییرپذیری
 • فعالیت گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری
 • فعالیت نگاشت نقاط تغییرپذیر
 • مرحله سرویسهای فاز طراحی
 • فعالیت تعیین سرویسها
 • فعالیت جایگاه سرویسهای کنترلی
 • مرحله مروری بر دانه بندی
 • فعالیت تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن
 • فعالیت متدهای چند دانه ای سرویسها
 • مرحله مدلسازی فرایند
 • استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا
 • ابزار مدلسازی فرایند
 • فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس

فصل پنجم : بررسی موردی

 • انتخاب بررسی موردی
 • سیستم سفارش کالا
 • تحلیلی بر راهکار پیشنهادی

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • مقاله
 • پیوستها
 • منابع و ماخذ
 • فهرست منابع فارسی
 • فهرست منابع لاتین
 • سایتهای اطلاع رسانی
 • اختصارات
 • چکیده انگلیسی
 • فهرست شکلها
 • فهرست جداول

پایان نامه معماری مبتنی بر سرویس جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی ارائه شده است. شما دانشجویان ارشد کامپیوتر می توانید با عضویت اشتراکی در وب سایت جزوه به دانلود رایگان پایان نامه کامپیوتر با موضوع معماری کامپیوتر دسترسی داشته باشید.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !