پایان نامه پیاده سازی سیستم بلادرنگ

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 

کدک صحبت استاندارد G.728، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex )بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فهرست پایان نامه پیاده سازی سیستم بلادرنگ

 • فصل اول : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

 • معرفی سیگنال صحبت
 • مدل سازی پیشگویی خطی
 • پنجره کردن سیگنال صحبت
 • پیش تاکید سیگنال صحبت
 • تخمین پارامترهای LPC
 • فصل دوم : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

 • مقدمه
 • روش های کدینگ
 • کدرهای شکل موج
 • کدرهای صوتی کدرهای مختلط
 • الف کدرهای مختلط حوزه فرکانس
 • ب کدرهای مختلط حوزه زمان
 • فصل سوم : کدر کم تاخیر LD CELP

 • مقدمه
 • بررسی کدرکم تاخیر LD CELP
 • LPC معکوس مرتبه بالا
 • فیلتر وزنی شنیداری
 • ساختار کتاب کد
 • جستجوی کتاب کد
 • شبه دیکدر
 • پست فیلتر
 • فصل چهارم : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

 • مقدمه
 • ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
 • ساده سازی محاسبات الگوریتم
 • تطبیق دهنده بهره
 • محاسبه لگاریتم معکوس
 • روندنمای برنامه
 • اینکدر
 • دیکدر
 • فصل پنجم: پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

 • مقدمه
 • مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
 • چیپ های DSP
 • DSP های ممیزثابت
 • مروری بر DSP های خانواده TMS
 • معرفی سری TMS C x
 • توسعه برنامه بلادرنگ
 • اجرای برنامه روی برد توسعه گر C DSK
 • بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
 • استفاده از نرم افزارCCS
 • نتایج پیاده سازی
 • نتیجه گیری و پیشنهاد
 • ضمائم
 • ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
 • پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی
 • منابع

مقدمه

امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد و تاکنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند. شما دانشجویان رشته کامپیوتر می توانید با عضویت اشتراکی در سایت جزوه به دانلود رایگان پایان نامه کامپیوتر با موضوع شبکه های کامپیوتری دسترسی داشته باشید.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !