پایان نامه بررسی الگوریتم هندسی موازی

بررسی الگوریتم های هندسی موازی برای کامپیوترهای چندهسته ای

غشای محدب یک مجموعه ای از نقاط، کوچترین مجموعه محدبی است که همه ی نقاط را شامل می شود. غشای محدب یک ساختار اولیه در ریاضیات و هندسه محاسباتی است و در مسائلی مانند تشخیص الگو، شکل شناسی و پردازش تصویر کاربرد فراوان دارد.در بررسی الگوریتم هندسی موازی ، یک الگوریتم موازی مقیاس پذیر برای ساخت غشای محدب مجموعه ای از n نقطه در صفحه بررسی می گردد.

فهرست پایان نامه بررسی الگوریتم هندسی موازی 

فصل اول : مقدمه ای بر برنامه نویسی موازی
فصل دوم : معرفی مدل برنامه نویسی مورد نیاز
فصل سوم : الگوریتم موازی محاسبه غشای محدب
فصل چهارم : بررسی کارآیی عملی الگوریتم ها

  • واژه نامه انگلیسی و فارسی
  • لیست تصاویر
  • لیست الگوریتم ها
  • لیست رویه ها

 

در فصل اول مقدمه ای بر مفاهیم برنامه نویسی موازی بیان می شود. در فصل دوم مدل موازی مورد بحث این تحقیق معرفی می گردد. در فصل سوم ابتدا مسئله هندسی محاسبه غشای محدب معرفی شده و سپس برای حل این مسئله هندسی، الگوریتمی موازی ارائه و تحلیل می شود.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !