مقاله ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي (RUP)

مقاله ترجمه شده ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي (RUP)

فرايند يكپارچه منطقي (RUP) يك اسلوب سيستمهاي اطلاعاتي است كه امروزه در وسيع‏ترين حالت استفاده مي‏شود. طراحان اصلي آن سه نفر هستند به نامهاي ايوار ياكوبس، جرادي بوچ و جيمز رامبو، كه همچنين زبان نمونه‏سازي يكپارچه را هم طرح كرده ‏اند. اين فرايند اساساً مبتني بر خط مشي (روش) اريكسون، ابجكتوري و خط مشي منطقي (عقلاني) است كه در سال ۱۹۹۵ با فرايند ابجكتوري منطقي تركيب شدند. زبان مدل سازي (نمونه‏سازي) يكپارچه به همراه تجربه‏اي از شركت Rational، فرايند يكپارچه منطقي را تشكيل داد.

فرايند يكپارچه يك فرايند توسعه نرم ‏افزاري است كه مجموعه ‏اي است از فعاليتهاي مورد نياز براي تبديل نيازمنديهاي كاربران به يك سيستم نرم ‏افزاري، اما به عنوان يك چارچوب كلي فرايند هم ديده مي‏شود كه مي‏تواند براي مقاصد مختلف، اختصاصي شود.

سه وجه فرايند يكپارچه عبارتند از:

 1. حالت كاربري(استفاده) – مورد
 2. حالت متمركز بر ساختار
 3. افزايشي

فهرست مقاله ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي (RUP)

 • مقدمه
 • عنصر۱: وضعيت مسئله
 • عنصر۲: روش شناسي كاربر (حل كننده مشكل يا مسئله)
 • عنصر ۳، مرحله۱: درك وضعيت
 • عنصر۳، مرحله۲: انجام تشخيص
 • عنصر ۳، مرحله۳: تعريف كردن طرح كلي تشخيص
 • عنصر۳، مرحله۴: تعريف كردن مسائل
 • عنصر۳، مرحله۵: استنتاج يك سيستم فكري
 • عنصر۳، مرحله۶: انجام طراحي مصنوعي/منطقي
 • عنصر۳، مرحله۷: انجام طراحي فيزيكي
 • عنصر۳، مرحله۸: اجراي طرح
 • عنصر۴: ارزيابي
 • خلاصه

مراحل اصلي براي يك پروژه RUP عبارتند از:

 1. گردهم آوردن تیم
 2. تصميم بگيريد كه كدام سيستم بنا خواهد شد (ظاهراً انتخاب ديگري به جز بناي يك سيستم وجود ندارد)؛
 3. يك مدل استفاده- مورد و يك مدل اوليه UI را بنا كنيد؛
 4. از توسعه‏هاي فرايند UML براي بناي يك مدل تحليل هدف استفاده كنيد؛
 5. از جنبه‏هاي ديگر متداول UML براي دياگرامهاي طراحي، دسته‏ بندي، حالت و مرحله و نظاير اينها استفاده كنيد؛
 6. در حين اختصاص دسته‏ها به واحدها و بسته‏ها، به معماري آنها توجه دقيق كنيد؛
 7. طرح خود را به وسيله مدل استفاده- مورد آزمايش كنيد اين كار نتايج عالي را خواهد داد؛
 8. طرح را به عمل درآوريد.

Introduction

The Rational Unified Process is the information systems methodolgy most widely in use today. The main contributers are the three amigos Ivar Jacobson, Grady Booch and James Rumbaugh who also designed the Unified Modeling Language.
It is mainly based on the Ericsson Approach, Objectory and the Rational Approach, which were combined 1995 to the Rational Objectory Process. The Unified Modeling Language together with the expirience of from Rational Inc. acquired software tool companies formed the Rational Unified Process.
The Unified Process is a software development process, that is the set of activities needed to transform a users’s requirements into a software system, but it is also seen as process framework, which can be specialised for different purposes.

وضعيت مسئله:
اين روش شناسي به مفهوم، مرتبط است. اين امر به خصوص در دو جريان كاري اصلي يعني نيازمنديها و تحليل، كه مهمترين عوامل در فاز اول (شروع، جزئيات) هستند، ديده مي‏شود اما همه اينها در طول فرايند قرار دارند به خاطر طبيعت ذاتي آن.
همانگونه كه گفته شد: فرايند يكپارچه يك فرايند پيش رونده از طريق سيستم استفاده- مورد مي‏باشد. يعني تمام فرايند توسط مسيري كه كاربر با سيستم تعامل مي‏كند، كنترل مي‏شود. هر مدل ايجاد شده مي‏تواند نشاني از يك مورد استفاده را داشته باشد. اينكه فرايند يكپارچه بر معماري متمركز است بدين معناست كه از ابتداي شروع فرايند تاكيد شديدي بر معماري سيستمهاي اطلاعاتي وجود دارد. اين شامل سخت‏افزار و چارچوبهاي مورد استفاده و نيز گسترش و زبانهاي برنامه‏نويسي هم مي‏شود.

خلاصه:
RUP داراي چندين جنبه مثبت در مقايسه با روش‏هاي قديمي است و از UML استفاده مي‏كند و چندين تكنيك خاص OO را شامل مي‏شود. مهمترين اين موارد، استفاده اين سيستم از “موارد- استفاده” ها جهت شناسايي و آزمايش است. اين سيستم كاملاً پيشرونده تدريجي است و براي يك كاربر ابزار، بخوبي مناسبت دارد. RUP گفته مي‏شود كه بر مبناي معماري پيش مي‏رود، همچنين جنبه‏اي مثبت دارد و بايد گفت كه داراي نهاي محدودي از معماري به عنوان ساختار صرف است. RUP هيچ چيزي براي گفتن درباره نيازمنديهاي تجاري و يا مدل‏سازي فرايند تجاري ندارد به جز اينكه موارد- استفاده‏ها كافي است. يك مزيت RUP هم يك عيب آن محسوب مي‏شود. وابسته بودن آن به ابزار يك پشتيبان، بسياري از سازمانها را در استفاده از آن مشكل مي‏كند. همچنين هيچ چيزي در RUP درباره طراحي GUI وجود ندارد. مقادير در RUP اختصاصي نيستند اگرچه انتظار مي‏رود كه جمع‏ آوري شده ‏اند. شما دانشجویان مهندسی نرم افزار کامپیوتر می توانید با عضویت اشتراکی در سایت جزوه به دانلود رایگان پایان نامه کامپیوتر با موضوع مهندسی نرم افزار دسترسی داشته باشید.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !