پایان نامه پیاده سازی سیستم های بلادرنگ

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کدک صحبت استاندارد G.728، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex )بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم . روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰% کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

Abstract

G.728 speech codec is a low delay ITU standard codec which could provide toll quality speech in 16kb/s. It is specially designed for delay sensitive applications like satellite telephony, Internet, and mobile networks.

In this thesis real time implementation of full duplex G.728 encoder and decoder on TMS320C5402 is presented. Using a combinatorial technique for TMS programming, the programming time and complexity have been decreased to 30% comparing with traditional assembly programming. First a fixed point simulation of the codec algorithm has been programmed in C and it is compiled to assembly using CCS (Code Composer Studio) and manually optimized. Then some of the critical functions regarding MIPS, have been programmed in assembly for achieving real time implementation. Finally, implementation results have been presented

Keywords: Speech Coding & Compression, Real Time Implementation, DSP

فهرست پایان نامه پیاده سازی سیستم های بلادرنگ

 • مقدمه

فصل اول : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

 • معرفی سیگنال صحبت
 • مدل سازی پیشگویی خطی
 • پنجره کردن سیگنال صحبت
 • پیش تاکید سیگنال صحبت
 • تخمین پارامترهای LPC

فصل دوم : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

 • مقدمه
 • روش های کدینگ
 • کدرهای شکل موج
 • کدرهای صوتی کدرهای مختلط
 • الف کدرهای مختلط حوزه فرکانس
 • ب کدرهای مختلط حوزه زمان

فصل سوم : کدر کم تاخیر LD CELPپ

 • مقدمه
 • بررسی کدرکم تاخیر LD CELP
 • LPC معکوس مرتبه بالا
 • فیلتر وزنی شنیداری
 • ساختار کتاب کد
 • جستجوی کتاب کد
 • شبه دیکدر
 • پست فیلتر

فصل چهارم : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

 • مقدمه
 • ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
 • ساده سازی محاسبات الگوریتم
 • تطبیق دهنده بهره
 • محاسبه لگاریتم معکوس
 • روندنمای برنامه
 • اینکدر
 • دیکدر

فصل پنجم: پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

 • مقدمه
 • مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
 • چیپ های DSP
 • DSP های ممیزثابت
 • مروری بر DSP های خانواده TMS
 • معرفی سری TMS C x
 • توسعه برنامه بلادرنگ
 • اجرای برنامه روی برد توسعه گر C DSK
 • بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
 • استفاده از نرم افزارCCS

نتایج پیاده سازی

نتیجه گیری و پیشنهاد

 • ضمائم
 • مراجع

ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی

مقدمه

امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد [۸] و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !