مقاله تاریخچه هوش مصنوعی

اگر چه تعریف دقیق و واضحی از AI وجود ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند فکر کند و یا مثل انسان عمل کند که می تواند یاد بگیرد و رد علوم مختلف برای حل مسائل استفاده می شود. برای تولید پژوشگران AI ، مشتاقانه ، مغز انسان را مورد مطالعه قرار می دهند تا بفهمند چگونه کار می کند .

مغز انسان شامل ۱۰ تا ۱۰۰ بیلیون سلول عصبی است و هر کدام از این اعصاب به ۱۰ تا ۱۰۰۰۰ عصب دیگر متصل می شوند. یک سلول مغز به تنهایی خیلی کندتر از یک میکرو پروسسور عمل می کند و یک عمل ساده ای دارد . و ساختارکلی آن این است که یک ورودی بگیرد و بک خروجی بدهد و اگر جمع آنها از یک مقدار تجاوز نکند . گرچه موازی است با عمل آن ، اما مغز بشر عملکردی دارند که کامپیوتر امروزی هنوز به آن دسترسی ندارند حتی با این سرعت پیشرفت دراین رشته ، ماتقریبا ۲۰ سال با سوپر کامپیوتر هایی که با این قدرت برابری کنند فاصله داریم .

فهرست مقاله تاریخچه هوش مصنوعی

مقدمه

منابع

نقش بدنه

سیر تکاملی

هنر یادگرفتن

فکر کردن خارج از مغز

عقیده ای در باره مفهوم اصلی هوش

هوش مصنوعی

AI قوی و AI ضعیف:

هوش مصنوعی قوی

هوش مصنوعی ضعیف

مخالفان و موافقان AI قوی

تاریخچه

پیشرفت نظریه AI

تحقیق در AI آزمایشی

خلاصه ای از تاریخ AI:

تاریخ باستان

تاریخ مدرن

برنامه های کاربردی AI

پی آمد فرضی بر AI

زیر رشته هایی از تحقیق AI 

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !