پایان نامه بررسی وضعیت جغرافیایی مراکز درمانی

پایان نامه ارشد بررسی وضعیت مراکز پزشکی درمانی در هسته مرکزی کلانشهر اهواز مطالعه موردی همراه با پرسشنامه

بیش از ۳۰جدول، ۳۰نمودار آماری، عکس و نقشه های هوایی از مناطق مورد تحقیق. همچنین پایان نامه با پرسشنامه ۴ صفحه ای که توسط پزشکان، منشی ها و بیماران پاسخ داده شده است.

با دانلود پایان نامه ارشد وضعیت جغرافیایی مراکز درمانی از وب سایت جزوه ،شما به پروژه ای بسیار کامل برای پایان نامه دانشگاهی در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و  رشته های مرتبط در این زمینه دست پیدا می کنید که توسط جمعی از دانشجویان رشته جغرافیای شهری در مقطع کارشناسی گردآوری شده به استاد مربوطه جناب آقای کوروش لطفی فارغ التحصیل رشته برنامه ریزی شهری از دانشگاه ونکوور کانادا ارائه شده است ؛ مورد تایید ایشان بوده وبنا به گفته وی ، می توان آنرا برای مقاطع کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی شهری ، جغرافیای شهری و روستایی ، زیر مجموعه علوم جغرافیایی ، شهرسازی ، شهر شناسی ، جمعیت شناسی ، ورشته های  آمارواحتمالات ، محیط زیست ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مهندسی پزشکی ، مدیریت ، علوم اقتصادی ، علوم اجتماعی، مردم شناسی ، عمران ، معماری و تحقیق بسیار جامع برای درس روش تحقیق در اکثر رشته ها و … ارائه داد.

محدوده مکانی مورد تحقیق :خوزستان- اهواز- خیابان سلمان فارسی (نادری) از تقاطع خیابان ۳۰ متری (شریعتی) تا انتهای سلمان فارسی که به تقاطع اتوبان آیت الله بهبهانی ختم می شود .

توضیح اینکه علاوه بر محدوده ذکر شده فوق ، ۵ محدوده دیگر نیز در هسته مرکزی شهر توسط ۵ گروه تحقیقاتی دانشجویی دیگر مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت نیز جمع بندی کلی از آمار ۶ گروه صورت گرفته به شکل جدول آمده است .

این پایان نامه کاملا به صورت میدانی صورت گرفته وهمزمان با طرح محدوده ترافیک در مرکز شهر به جهت حفر تونل برای متروی شهری صورت گرفته است و در هیچ سایت دیگری یافت نمی شود.

چکیده

چارچوب تحقیق کاملا در این پروژه مورد توجه قرار گرفته و شامل مقدمه / طرح تحقیق (بیان مسئله،اهداف آن ، جامعه آماری ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق ، سوالات تحقیق ، فرضیات تحقیق ، مشکلات تحقیق) / شناخت وضع موجود (موقعیت محل مورد مطالعه ، تخصص های موجود در محدوده مورد مطالعه ) ، فاصله مراکز بهداشتی – درمانی تا امکانات و خدمات شهری ، اطلاعات داخل مطب (موقعیت مطب در طبقات ، مدت زمان تاسیس مطب ، تعداد روزهای کاری مطب در هفته ، وضعیت آسانسور ، کیفیت ابنیه ، زیر بنای مطب ، تعداد صندلیهای موجود در مطب ، وضعیت سرویس بهداشتی ، ساعات شروع و پایان کار) / مشخصات و آمار بیماران (جنسیت ، سن ، محل سکونت ، مبداء مراجعه ، وسیله نقلیه ، مدت زمان صرف شده برای یافتن پارکینگ ، مدت زمان رسیدن به مطب ، دفعات مراجعه ، مشکل یافتن آدرس مطب ، وضعیت مطب با توجه به مشکل بیمار ، نظر بیمار در مورد قرار گرفتن مراکز پزشکی در هسته مرکزی شهر ، نظر بیمار در مورد احداث مراکز پزشکی در خارج از هسته مرکزی شهر/ راضی بودن پزشک از مطب ، مشکل یافتن پارکینگ برای پزشک ، نظر پزشک در مورد قرار گرفتن مطب در ساختمان با توجه به مشکل بیمار و قرار گرفتن مطب در هسته مرکزی شهر ، نظر پزشک در مورد احداث مراکز پزشکی در خارج از هسته مرکزی شهر / تجزیه و تحلیل وضع موجود / آزمون فرضیات منطقه مورد مطالعه توسط گروه و معرفی گروه های شش گانه و البته مجموع آماربدست آمده کل فرضیات و نتیجه فرضیات با توجه به آمار کل گروه ها / نتیجه گیری و پیشنهادات / پرسشنامه ۴ صفحه ای / جدول فعالیتهای گروه .

فهرست پایان نامه ارشد بررسی وضعیت مراکز پزشکی درمانی در هسته مرکزی کلانشهر اهواز

فصل اول – طرح تحقیق               
فصل دوم – شناخت وضع موجود

 • موقعیت محل مورد مطالعه
 • تخصص های موجود در محدودۀ مورد مطالعه
 • فاصله مراکز پزشکی-درمانی تا امکانات و خدمات شهری
 • اطلاعات داخل مطب 
 • موقعیت مطب در طبقات
 • مدت زمان تأسیس مطب (سن ساختمان)
 • تعداد روزهای کاری مطب در هفته
 • وضعیت آسانسور
 • کیفیت ابنیه
 • زیربنای مطب
 • تعداد صندلی‌های موجود در مطب
 • وضعیت سرویس بهداشتی
 • ساعت شروع و پایان کار مراکز پزشکی (تایم عصر)
 • ساعت شروع و پایان کار مراکز پزشکی (تایم صبح)
 • مشخصات و آمار بیماران
 • جنسیت بیماران
 • سن بیماران
 • سکونت بیماران ( اهواز، روستاهای آن ، شهرستان ها)
 • مبدا مراجعه‌کنندگان شهرستانی (غیر اهوازی)
 • مبداء مراجعه‌کنندگان اهوازی
 • وسیله نقلیه بیمار
 • مدت زمان صرف شده توسط بیمار برای یافتن پارکینگ
 • مدت زمان رسیدن بیمار به مطب پزشکان
 • دفعات مراجعه بیمار به مراکز درمانی مرکز شهر
 • مشکل بیمار در رابطه با یافتن آدرس مطب
 • وضعیت قرارگیری مطب در ساختمان با توجه به وضعیت بیمار
 • نظر بیمار در مورد قرار گرفتن مناسب مراکز پزشکی در هسته مرکزی شهر
 • نظر بیمار درمورد احداث شهرک های پزشکی-درمانی خارج از هسته مرکزی شهر
 • راضی بودن پزشک از محل مطب
 • مشکل یافتن پارکینگ برای پزشک
 • نظر پزشک دربارۀ واقع شدن مطب در طبقات مناسب با وضع بیمار
 • نظر پزشک در مورد قرار گرفتن مناسب مراکز پزشکی در هسته مرکزی شهر  
 • نظر پزشک با احداث شهرکهای پزشکی – درمانی خارج از هسته مرکزی شهر

فصل سوم – تجزیه و تحلیل وضع موجود وآزمون فرضیات         

 • تجزیه و تحلیل
 • فاصله مطب تا پارکینگ عمومی
 • فاصله مطب تا داروخانه
 • فاصله مطب تا آزمایشگاه
 • موقعیت مطب در طبقات
 • مدت زمان تاسیس مطب
 • تعداد روزهای کاری مطب در هفته
 • وضعیت آسانسور
 • کیفیت ابنیه
 • زیربنای مطب
 • تعداد صندلی های موجود در مطب
 • وضعیت سرویس بهداشتی
 • ساعت شروع و پایان کار مراکز پزشکی
 • جنسیت بیماران
 • سن بیماران
 • محل سکونت بیمار
 • مدت زمان رسیدن بیمار به مطب پزشکان
 • دفعات مراجعه بیمار به مراکز درمانی مرکز شهر
 • مشکل بیمار در رابطه با یافتن آدرس مطب
 • وضعیت قرارگیری مطب در ساختمان با توجه به وضعیت بیمار
 • نظر بیمار در مورد قرار گرفتن مناسب مراکز پزشکی در مرکز شهر
 • نظر بیمار با احداث شهرک های پزشکی – درمانی خارج از هسته مرکزی شهر
 • راضی بودن پزشک از مطب
 • مشکل یافتن پارکینگ برای پزشکان
 • نظر پزشک درباره واقع شدن مطب در طبقات مناسب با وضع بیمار
 • نظر بیمار در  احداث شهرکهای پزشکی – درمانی خارج از هسته مرکزی شهر وتجزیه و تحلیل آن
 • راضی بودن پزشک از محل مطب
 • آزمون فرضیه
 • آمار مجموع کل گروه ها در رابطه با فرضیه اول
 • معرفی گروه های شش گانه و محدوده مورد مطالعه آنها
 • فرضیه دوم : از نظر پزشکان قرارگیری مراکز پزشکی درهسته مرکزی شهر مناسب نیست.
 • آمار مجموع کل گروه ها در رابطه با فرضیه دوم
 • فرضیه سوم : از نظر بیماران احداث شهرکهای پزشکی در خارج از هسته مرکزی شهر مناسب است
 • آمار مجموع کل گروه ها در رابطه با فرضیه سوم
 • فرضیه چهارم : از نظر پزشکان احداث شهرکهای پزشکی در خارج از هسته مرکزی شهر مناسب است.
 • آمار مجموع کل گروه ها در رابطه با فرضیه چهارم

فصل چهارم – نتیجه گیری وپیشنهادات

 • نتیجه گیری کلی گروه ها
 • پیشنهادات
 • پرسشنامه پزشکان
 • پرسشنامه بیماران
 • جدول فعالیت های گروه

پیشنهاد پایان نامه

الف: برای سامان دادن به وضعیت فعلی مراکز پزشکی- درمانی در هسته مرکزی شهر :

 • استفاده از وسایل نقلیه عمومی می تواند از بار ترافیکی کاسته و همچنین به کاهش آلودگی هوا منجر شود .
 • طرح پلاک زوج و فرد می تواند منجر به کاهش ترافیک شده و موجب گردد تا بیماران و بسیاری از اقشار مردم از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنند. البته اگر ورود اتومبیل های شخصی به مرکز شهر ممنوع شود نیز می توان از بار ترافیکی کاست .
 • طرح جمع آوری دست فروشان که باعث تجمع خریداران و افزایش تراکم جمعیت در پیاده روها شده است می تواند تا حد زیادی شرایط را برای عبورومرور مساعد کند.
 • در کنار هم قرار گرفتن هر تخصص پزشکی در یک مجتمع یا نزدیک هم می تواند باعث شود که بیمار برای یافتن آدرس با مشکل کمتری مواجه شده
 • و در نتیجه رفت و آمد کمتر و ترافیک کاهش یابد. مثلا چشم پزشکان در منطقه چهارراه سلمان فارسی استقرار یابند.
 • در صورت امکان ساختمان های پزشکی و مطب های فرسوده و قدیمی خراب شده و نوسازی شوند تا بتوان در این ابنیه های جدید آسانسور کار گذاشت و مشکل فعلی بیماران در خصوص مراجعه به مطب های در طبقات بالا را رفع کرد.

ب : پیشنهادات برای استقرار مجتمع های پزشکی در خارج از هسته مرکزی شهر در آینده :

با توجه به آمار مجموع کل گروه ها در رابطه با مبدا مراجعه کنندگان اهوازی که در زیر به صورت جدول آورده شده است می توان گفت که بیشترین بیماران از منطقه ۸ مراجعه کرده اند که ۱۳۶ نفر معادل با ۴۷/۱۳ درصد از کل بیماران اهوازی را شامل می شود. کمترین مراجعه کنندگان از منطقه ۴ بوده که برابر با ۳۷ نفر (۶۶/۳ درصد) می باشد.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !