رایگان گزارش کارآموزی در شرکت داده پردازی فن آوا

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.فصل هفتم به نقش روتردرشبکه‌های WAN اشاره می کند.فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافتهاست.

فهرست رایگان گزارش کارآموزی در شرکت داده پردازی فن آوا 

فصل اول: گروه فن آوا

 • معرفی گروه فن آوا
 • شرکت توسعه سازه پای
 • شرکت فن آوا کارت
 • شرکت ارتباطات فن آوا
 • شرکت ارتباطات کوه نور
 • شرکت داده سامانه فن آوا
 • شرکت گسترش صنایع فن آوا
 • شرکت مشاوره فن آوا
 • شرکت فن آوا موج
 • شرکت داده پردازی فن آوا
 • شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص)
 • شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص)
 • سرویس‌های گروه فن آوا
 • سرویس V Sat گروه فن آوا
 • سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا
 • سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا
 • سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا
 • سرویس پهنای باند گروه فن آوا
 • سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا
 • جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا

فصل دوم: خانواده XDSL

 • تکنولوژی DSL
 • چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL
 • تجهیزات DSL
 • معرفی تکنیک ADSL
 • مدولاسیون‌های سیستم ADSL
 • روش CAP
 • روش DMT
 • معرفی تکنیک VDSL
 • سرعت VDSL
 • تجهیزات VDSL
 • آینده VDSL
 • نصب مودم ADSL
 • نصب تجهیزات
 • شکل شماتیک نصب تجهیزات
 • تست اولیه
 • نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم
 • نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP
 • چک لیست مشکلات رایج کاربران
 • تست کردن POWER
 • تست کردنDSL Link
 • تست کردن USB یا Ethernet
 • چک کردن تنظیمات PPPoE
 • چک کردن تنظیمات TCP/IP
 • تست DNS
 • تنظیمات Browser
 • تست و تحویل کیفیت خط

فصل سوم : PPPOE

 • تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet )
 • مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE

فصل چهارم: مشخصات کلی سیستم ATM

 • فرمت هدر سلول ATM
 • اجزاء هدر سلول ATM
 • ساختار مدل ATM
 • لایه‌های تنظیم ATM

فصل پنجم: پروتکل TCP/IP

 • معرفی پروتکل TCP/IP
 • لایه‌های پروتکل TCP/IP
 • لایه Application
 • لایه Transport
 • لایه اینترنت
 • لایه Network Interface
 • مشخص نمودن برنامه‌ها
 • آدرس IP
 • پورت TCP/UDP
 • سوکت ( Socket )
 • پروتکل‌های اساسی TCP/IP
 • پروتکل TCP لایه Transport
 • پروتکل UDP لایه Transport
 • پروتکل IP لایه Internet
 • پروتکل ICMP لایه Internet
 • پروتکل IGMP لایه Internet
 • پروتکل ARP لایه Internet

فصل ششم: خطوط E

فصل هفتم: روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN

فصل هشتم: افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )

 • Speedy چگونه کار می کند؟
 • استفاده از Speedy چگونه است ؟
 • حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟
 • Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟
 • آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟
 • آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟
 • آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟
 • آیا Speedy سرعتE Mail را نیز بالا می برد ؟
 • آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟
 • چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها

فصل نهم: HTML

 • شکل کلی دستورات HTML
 • تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی
 • تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی
 • ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب
 • لیست‌ها درHTML
 • لیست مرتب
 • لیست‌های نامرتب
 • لیست‌های تعریفی
 • تعریف جدول
 • صفات rowspan و colspan
 • جدول و صفحه آرایی
 • فرم‌ها و پرسش نامه‌ها
 • ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML
 • دستور <form>
 • صفت action
 • صفت method
 • نحوه کاربرد form
 • کنترل‌های فرم
 • کنترل‌های متنی
 • فیلد رمز در form
 • فیلد متنی چند خطی
 • منو‌ها باز شونده
 • لیست لغزنده
 • کادر‌های کنترلی
 • دکمه‌های رادیویی
 • دکمه‌های Reset و Submit
 • استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit
 • ادامه مراحل کارآموزی
 • فهرست مآخذ

 

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !