پایان نامه ترجمه شده ویروس های کامپیوتری

طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری

How Computer Viruses Work & Object-Relational Database Systems ‘The Road Ahead

پایان نامه زبان اصلی : ۲۴ صفحه

پایان نامه ترجمه شده : ۲۵ صفحه

ویروسهای کامپیوتری علاوه بر اینکه مرموز هستند و باعث جلب توجه ما می شوند باعث نمایش اسیب پذیر مان می شوند. ویروسهایی که توسط افراد حرفه ای ساخته شده اند باعث تاثیر روی اینترنت شده اند. از طرف دیگر به ما پیچیدگیشان را نشان می دهند و وابسته به ابزار انسانی هستند که آنها را پدید آوردند.

بعنوان مثال اخبار بزرگی در مورد ویروس Mydoom worm هست که متخصصین تخمینی که از قدرت این ویروس داشته تا این حد بوده که ۴/۱ میلیون از کامپیوتر ها را در یک روز آلوده کرده در سال ۱۹۹۹ ویروسی به نام Melissa که دارای قدرت زیادی بود شرکت بزرگی مثل مایکروسافت رو مجبور کرد که بصورت کامل خاموش کنند سیستم ایمیل خودشان را تا ویروس را تحت کنترل خود قرار دهند. ویروس I love you در سال ۲۰۰۰ باعث بازتاب مخوفی شد. خیلی جالب و شگفت انگیز است زمانی که ما در مورد ویروسهای Melissa و I love you بررسی انجام می دهیم زیرا بطور باورنکردنی ساده هستند.

در این مقاله در مورد ویروسهای قدیمی و ویروسهای جدید پست الکترونیکی بحث می کنیم و شما یاد می گیرید که آنها به چه صورت کار می کنند و می فهمید به چه صورت از رایانه خود در مقابل این ویروس ها محافظت کنید. ویروسها به طور عمومی رو به کاهشند. اما بعضی اوقات اتفاق می افتد شخصی راهی برای تولید ویروس تولید می کندو باعث ایجاد اخبار می شود.

 

فهرست پایان نامه ترجمه شده ویروس های کامپیوتری

طریقه کارکرد ویروسهای کامپیوتری

انواع آلودگی

ویروس ها

ویروس الکترونیکی

کرم ها

اسب تراوا

ویروس چیست؟

کرم چیست؟

کرم‌های قرمز

نمونه اولیه: ویروس‌های اجرایی

ویروس‌های بخش راه‌انداز (Boot sector)

ویروس‌های پست الکترونیک

گزیده‌ای از راههای پیشگیری

تاریخچه

سیستم های پایگاه داده‌ای رابطه‌ی – راهی به سوی فردا

برنامه مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای

سیستم‌های مدیریت پایگاه داده‌ شی‌گرا

سیستم‌های مدیریت پایگاه داده‌ای شیءگرا رابطه‌ای

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !