پایان نامه رایگان سیستم حضور و غیاب با تشخیص چهره

سیستم حضور و غیاب اتوماتیک با استفاده از پردازش تصویر (تشخیص چهره)

در این پژوهش روشهای شبکه عصبی و الگوریتم PCA با هم ترکیب شده و نتیجه قابل قبولی را برای کنترل ورود و خروج افراد و سیستم حضور و غیاب آنها ، در سازمانها و ادارات ، ارائه داده ایم.در این روش ابتدا تشخیص چهره داده می شود. و پس از یافتن چهره ، باید تشخیص داده شود که این چهره متعلق به چه شخصی می باشد. تشخیص چهره توسط ماشین از تصاویر زنده و غیرزنده موضوع تحقیقاتی وسیعی در شاخه های پردازش تصویر، شناسایی الگو، بینایی ماشین و شبکه عصبی می باشد. در طی ۲۰ سال اخیر مطالعات زیادی توسط فیزیکدانها و متخصصین مغز و اعصاب از یکطرف،  و مهندسین از طرف دیگر برروی جنبه های مختلف تشخیص چهره توسط انسان و ماشین انجام شده است.

 

فهرست پایان نامه رایگان سیستم حضور و غیاب با تشخیص چهره 

مقدمه

فصل اول :هدف از پژوهش

فصل دوم :پردازش تصویر

 • بیایی ماشین و پردازش تصویر در اتوماسیون صنعتی
 • نرم افزارهای قابل استفاده برای پردازش تصویر
 • OpenCV
 • چه نرم افزارهایی از OpenCV استفاده می کنند
 • OpenCV بر روی چه سیستم عامل هایی اجرا می شود
 • MATLAB

فصل سوم : سابقه تاریخی شبکه عصبی

 • شبکه های عصبی
 • شبکه های عصبی مصنوعی چیست؟
 • چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم
 • ایده پیدایش شبکه های عصبی مصنوعی
 • شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی
 • بررسی سلولهای مغزی افراد
 • از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی
 • انواع یادگیری برای شبکه های عصبی
 • یادگیری با ناظر
 • یادگیری تشدیدی
 • یادگیری بدون ناظر
 • مشخصات مسائل در خور شبکههای عصبی مصنوعی
 • کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی
 • عملیات شبکه های عصبی
 • آموزش شبکه های عصبی
 • تفاوتهای شبکه های عصبی با روشهای محاسباتی متداول و سیستمهای خبره
 • شباهت با مغز
 • زمینهای در مورد perceptron
 • قدرت Perceptron
 • دنبالههای Perceptron
 • قضیه بنیادی دنبالهها

فصل چهارم : رابط گرافیکی کاربری چیست

 • مزیت های طراحی رابط کاربری در متلب
 • نمایی از رابط گرافیکی برنامه
 • منابع و مراجع
 • پیوستها
 • لبه یابی
 • ویژگی های لبه
 • الگوریتم لبه یابی سوبل
دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !