پروژه تشخیص چهره با الگوریتم کلونی مورچه ها

پروژه تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها در قالب متلب و pdf رشته مهندسی نرم افزار

فایل پروژه تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان از دو فایل اصلی تشکیل شده است :

یکی ACO_feature_selection.m و ExteractFeatureZernik_DWT.m

یک پایگاه داده که ۴۰۰ تصویر از ۴۰ شخص در ۱۰ حالت متفاوت گرفته شده است.

پیشنهاد می شود: آموزش تصویری نرم افزار متلب

مراحل اجرای پروژه الگوریتم کلونی مورچه ها به صورت زیر است :

ابتدا با استفاده از اجرای فایل ExteractFeatureZernik_Dw ویژگی های زرنیک و DWT که مربوط به ویولت هست را از ۴۰۰ تصویر بیرون کشیده و در یک ماتریس با ۴۰۰ ردیف ذخیره می کنیم. تعداد ویژگی های استخراجی برای DWT برابر ۱۶۸ ویژگی است. که با توجه به مقاله ی شماره ۲(شکل۴ مقاله) که در فایل پروژه هست پیاده سازی شده است. تصاویر پایگاه داده ۹۲×۱۱۲ می باشد سه سطح رزولوشن آن باستفاده از تبدیل وارون ویولت کم می شود سطح اول ۴۶×۵۶ ، سطح دوم ۲۳×۲۸ و سطح سوم و آخر ۱۲×۱۴ می شود. در این مرحله تصویر با ابعاد سطح سوم را به صورت برداری تک ردیف ارائه می کنیم و اینکار با کنار هم و بهم پیوست ستون ها انجام می دهیم. که برای هر تصویر بردار ویژگی DWT برداری با طول ۱۶۸ خواهد بود زیرا ۱۲×۱۴=۱۶۸ خواهد شد. پس از استخراج ویژگی های آنها را در ماتریس Feature_DWT.mat با ابعاد ۴۰۰×۱۶۸ برای استفاده ی الگوریتم ACO ذخیره می کنیم. به منظور استخراج ویژگی-های زرنیک نیز از به جای استفاده مستقیم از تصاویر پایگاه داده از تصاویر کاهش یافته ی ۶۴×۶۴ استفاده شده است. که فقط ۲۰ مرتبه ی اول ویزگی های زرنیک محاسبه می شود. و دراین حالت نیز ماتریس با نام Zernike_Moment_features.mat با ابعاد ۴۰۰×۲۰ را به منظور استفاده ACO ذخیره می کنیم.

پیشنهاد می شود: پایان نامه الگوریتم کرم شب تاب

فهرست تشخیص چهره با الگوریتم کلونی مورچه ها

  • توضیحات اجرای پروژه
  • مقاله زبان اصلی
  • فایل سورس پروژه

مرحله اول اجرای سورس الگوریتم کلونی مورچه

در این مرحله نوبت به اجرای فایل اصلی و اجرای الگوریتم ACO و یافتن بهترین مجموعه ویژگیهاست. ما برای انتخاب ویژگیهای DWT از یک حلقه for به منظور انتخاب بهترین ویژگیها از ۳ تا ۰۶۱ ویژگی الگوریتم ACO را تکرار و اجرا میکنیم. طبق پیشنهاد مساله در مرحلهی اول مقدار دهی اولیه انجام داده ایم. قبل از مقدار دهی اولیه ماتریسهای مربوط به ویژگیهای DWT یا Zernik را لود میکنیم و همچنین برچسب کلاسها که در ماتریس class را نیز به منظور ورودی الگوریتم ACO لود می شود. مقدار دهی اولیه به صورت زیر است :

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !