خانه / رشته های فنی مهندسی / رشته مهندسی مکانیک و تاسیسات / پایان نامه مکانیک / دانلود بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس هیدرولیک ایران

دانلود بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس هیدرولیک ایران

پکیجی شامل بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس هیدرولیک ایران

فهرست مقالات همایش های هیدرولیک

 • اثرات سد بر محیط زیست
 • اثر باد بر شکل موج در حال shoaling
 • اثر زمان بر آبعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد
 • آنالیز نشت از پی خاکهای لایه دار با استفاده از روش المان محدود
 • آنالیز تاثیرات منآبع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کر توسط مدل WASP
 • ارزیآبی اهمیت پارامترهای مختلف در بروز ناپایداری در سواحل رودخانه ها
 • اثر دانه بندی مصالح بر حداکثر عمق آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد
 • ارزیآبی ساماندهی بازه پل نازلو با استفاده از آبشکن ها در مدل فیزیکی رودخانه نازلو
 • ارزیآبی روشهای پیرسون مسکویچ و جان سواپ و SMD در برآورد ارتفاع امواج منطقه امیرآباد
 • ارزیآبی روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارندگی توفانهای بزرگ حوضه آبریز سد دز
 • ارزیآبی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای
 • ارائه روشی نوین در بحث آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها با استفاده از روش فیلتراسیون
 • ارزیآبی روشهای تجربی و منطقی در تعیین عرض و عمق رژی رودخانه بغلان در حوضه کندوز افغانستان
 • ارزیآبی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود)
 • اثرات کوتاه مدت و میان مدت هیدرولیکی و زیست محیطی آب حاوی یون کلسیم بر محیطهای متخلخل ریزدانه
 • آنالیز  مورد زمین لغزش در سطح استان چهارمحال و بختیاری و بررسی تأثیر آبهای زیرزمینی بر سازندهای زمین شناسی و ایجاد زمین لغزش
 • ارائه برنامه بهینه توزیع آب با ایجاد بلوکهای مختلف آبیاری به روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن فارس)
 • ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب
 • استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی (ANFIS) در تخمین آبعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز
 • استفاده از شبکه عصبی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی بار معلق رودخانه ها
 • ارزیآبی و تطبیق معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون
 • استفاده از شبکه های عصبی در ارزیآبی کیفی رودخانه کرخهمقاله کنفرانس هیدرولیک ایران

فهرست ۴۰ مقاله کنفرانس هیدرولیک ایران

 • الگوی آب شستگی اطراف آب شکن ها
 • بررسی افت کلی انرژی در سرریزهای پلکانی
 • اندرکنش امواج و موج شکن های ثابت شیبدار
 • بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس
 • امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش درمخازن سدها
 • بررسی احتمال انتقال رخدادهای برست، بر روی ریپل ها
 • بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی
 • بررسی پدیده میان برهای رودخانه ای در رودخانه های کارون و دز
 • بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان
 • بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق درمحل تلاقی رودخانه ها
 • بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریانهای غیردارسی در مصالح سنگریزه ای
 • بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها
 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظ
 • بررسی پتانسیل کاویتاسیون با در نظر گرفتن فشارهای دینامیکی [و] در پرتآب کننده جامی شکل
 • بررسی آزمایشگاهی تغییرات تنش برشی در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی
 • بررسی امکان پذیری عملیات رسوبزدایی (Flushing) در مخزن سدپلرود بااستفاده از مدل ResCon
 • بررسی تاثیر اندر کنش مکانیکی – هیدرولیکی سنگ بر تونلهای آب بر تحت فشار با استفاده از روش عددی
 • بررسی انواع جداسازی داده های مخدوش در نرم افزار WinADV و تاثیر آن بر تخمین پارامترهای جریان آشفته
 • بررسی اثرات توسعه شهری بر ا فزایش رونآب (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه دارآباد – شمال شهر تهران )
 • استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) جهت تخمین مقدار ضریب دبی در سرریزهای جانبی (همراه با کاهش دبی)
 • بررسی آزمایشگاهی ضریب ارتجاعی بعنوان عاملی موثر در مدلسازی لاگرانژی مسیر حرکت ذرات رسوب پس از برخورد به بستر
 • برآورد اهمیت و بزرگی ترمهای معادله اندازه حرکت در پدیده اندرکنش جریانهای جزر و مدی و رودخانه ای در رودخانه های جزر و مدی

تعداد فایل : ۴۸ فایل

در سایت سیویلیکا هر مقاله به قیمت ۳۰۰۰ تومان به فروش می رسد

و اما شما می توانید با خرید این پکیج با ۴۸ مقاله هیدرولیک، ۱۰۰هزارتومان صرفه جویی کنید!

دانلود بیش از ۴۰ مقاله کنفرانس هیدرولیک ایران
قیمت : 21000 تومان
فرمت فایل : Pdf
تعداد صفحه :
حجم فایل : 45 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *